Første møte i
"digital kreativ næring i nye Agder"
Grimstad, 12 Februar 2020. 
Ca 50 mennesker deltok på arrangementet der vi hadde invitert folk fra mange ulike sektorer. Programmet bestod av to hoveddeler. Del 1 var ulike talere som beskrev ulike deler av sektoren. Del 2 bestod av en workshop der folk fra ulike sektorer møttes og hadde dialog på to av fire utvalgte tema. 

Tema for diskusjon var: 
Nettverksbygging
Hvordan bygge nettverk mellom de ulike sektorene og bransjen
(Kunde - Leverandørforhold)
VIRKEMIDDELAPPARATET SIN rolle i utviklingen av næringen
Hvilken rolle kan virkemiddelapparatet ta for å katalysere næringen?
Gründerskap i næringen
 Hvordan gi folk bedre vilkår for å starte selv, og vokse forbi oppstartfasen?
Utdanning og inkludering
Hvilken rolle kan næringen ta for å gi muligheter for alle i Agder til å  lykkes, få en jobb og et verdig liv. 
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Før oppstart - mingling
Pause
Pause
Pause
Pause
Wenche Fresvik
Wenche Fresvik
Konferansier - Linn Therese
Konferansier - Linn Therese
Tone Haraldsen
Tone Haraldsen
Tone Haraldsen
Tone Haraldsen
Jon Puntervold
Jon Puntervold
Jon Puntervold
Jon Puntervold
Nadia Saad Noori
Nadia Saad Noori
Nadia Saad Noori
Nadia Saad Noori
Jeanne Mette Goderstad
Jeanne Mette Goderstad
Jeanne Mette Goderstad
Jeanne Mette Goderstad
Jens Handell
Jens Handell
Pause
Pause
Peter Baden
Peter Baden
Peter Baden
Peter Baden
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Gode samtaler
Gode samtaler
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Diskusjonsgruppe
Equippe AS - Et av Norges største green screen studioer
Equippe AS - Et av Norges største green screen studioer
Oppsummering fra dialogmøtet
Oppsummering fra dialogmøtet
Back to Top