INVITASJON 

DIGITAL KREATIV NÆRINGSUTVIKLING
FOR NYE AGDER

12 Februar avholdt vi et møte innen digital kreativ næringsutvikling for nye Agder. Arrangementet er nå avsluttet men du kan lese programmet under og se bilder og kort oppsummering her. Innholdsproduksjon utgjør en stadig større del av økonomien, og innen de fleste bransjer har disse verktøyene fått sentral rolle. Hva er status - og hvilke muligheter har vi i Agder? Vet vi nok om hva som skjer ute i verden og henger vi egentlig med i timen? 
Agder fylkeskommune i samarbeid med en rekke aktører inviterer deg til et idéverksted 12 Februar i Grimstad. Vi får lære om nye produksjonsmetoder, og hvordan dette påvirker bedriftene og samfunnet rundt oss. Etterpå søker vi dine innspill i en diskusjon om hvordan vår landsdel best kan ta ut potensialet i sektoren samt skape morgendagens jobber.
Bli med og påvirke prosessen! Det blir servert kaffe & lunch

For å ha oversikt over seter og lunch ønsker vi gjerne at du melder på deg/dere her

PROGRAM
09:00 - Kaffe & mingling
09:30 - Oppstart / Introduksjon til dagen 
09:45 - TONE HARALDSEN
Kulturbasert næringsutvikling - muligheter og utfordringer
10:00 - EQUIPPE / NORCE
Film, kultur og teknologi
10:15 - SSHF / JEANNE METTE GODERSTAD
Digital kreativ teknologi i helsesektoren


10:30 - WINGBOOT  / JENS HANDELL
Globale samarbeid i en liten region

10:45 - Pause

11:00 - HABIBA STRAY
Utgår pga sykdom. Vi viser hennes innlegg fra NHO sin landskonferanse (6 minutter) og finner en erstatter


11:30 - PETER BADEN / THE VIKING PLANET
Kreativ næring & Digital kulturarv

12:00 - Lunch
12:15 - Workshops og diskusjonsfora
Vi ønsker å høre fra DEG. Hvordan skal initiativ i denne sektoren skape mer vekst i vår landsdel? Hvordan skaper vi bedre levekår i regionen ved bruk av kreativ teknologi? Hvilke mulighetsrom finnes? Delta med ditt engasjement og innsikt i diskusjonene etterpå.

13:30 - Arrangement slutt

SPEAKERE
Sørlandet sykehus kommer på besøk og Avdelingssjef kirurgiske fag: Jeanne Mette Goderstad vil fortelle om hvordan SSHF benytter ny teknologi som virtual reality, e-læring og digitale verktøy for å trene opp personale, øve på kirurgiske inngrep og hvordan sykehuset ser for seg en fremtid med en ny måte å formidle kompetanse på i sitt virke. De vil også presentere en AR teknikk for kirurgi som er nytenkende på feltet. Hvordan kan SSHF lykkes i sitt virke i samarbeid med lokale kreative og digitale krefter?
Tone Haraldsen jobber i regionalt forskningsfond og har en lang bakgrunn innen innovasjon og regional utvikling. Hun har tidligere forsket på kulturnæringer, turisme og ulik industri - og ledet flere studier som ser på kreative næringer. Tone vil fortelle oss om kulturfeltet sin innvirkning på næringsutvikling og gi oss perspektiver på hvor vi står i Agder og Norge i forhold til dette.
The viking planet er et av Norges mest spennende digitale prosjekter og viser hvordan man med bruk av aller nyeste teknologi kan lage helt nye former for kulturarv og museumsopplevelser. Hør om hvordan teamet bak bygget en massiv opplevelse for besøkende gjennom bruk av nye film og spill teknikker i kombinasjon, og laget et helhetlig konsept som nå rulles ut til publikum med første opplevelsessenter i Oslo. 
Jens Handell flyttet til Sør-Norge og etablerte "Wingboot AS". Jens har jobbet med film, musikk og tv produksjon i mange år i utlandet - og har deltatt på flere prisvinnende prosjekter. Hør mer om Jens sine betraktninger om hvordan man kan skape store internasjonale ting - selv om man bor på "en liten plass" som Agder - og lær mer om det uforløste potensialet vi har i vår landsdel (og Norge). Jens vil gi noen eksempler og tanker rundt hvordan sektoren fungerer i utlandet kontra her hjemme, og gi sine innspill til hva som må til for å lykkes. 
Jon Puntervold driver Equippe AS og er medarrangør for eventen. Equippe inviterer oss til sitt greenscreen studio i Grimstad - et av norges aller største med over 450m2. Jon har tidligere utviklet avanserte løsninger innen filmproduksjon og jobber i dag med ny forskningsprosjekter i samarbeid med Norce. 
Nadia er seniorforsker ved Norce og har lang fartstid fra en rekke spennende prosjekter. Et av fokusområdene fremover er virtuelle settinger og mixed reality produksjonsteknikker i samarbeid med Equippe AS. Nadia vil formidle hvordan datagrafikk og avanserte teknikker fra film og spillbransjen er driveren til teknologisk utvikling i øvrige sektorer, og gi oss en kontekst for videre samtaler denne dagen. 
Moltolox Studios AS er et nystartet selskap med søkelys på å bruke game-technology inn i alle sektorer. Gjennom bruk av avansert programvare og produksjonsteknikker lager man produkter til både underholdning, utdanning og industrisektoren. Gjennom samarbeid med lokale utøvende kulturtalenter som skuespillere, dansere, stuntmenn og andre aktører skapes nye digitale historier. Vi kaller det "narrative produksjoner". 
Merk: Habiba som tidligere var annonsert med et innlegg + konferansier har måtte melde avbud pga influensa. Vi ønsker henne god bedring. Vi har funnet en standin som vil formidle rundt den samme tematikken :)
Habiba er fra Kristiansand og leder "Hyperion". Hun er en forkjemper for barn og unge som driver med det hun kaller "nerdekultur" og arbeider for at alle som driver med fantastiske fritidssysseller skal ha midlene og lokalene til dette uavhengig av bakgrunn, kjønn og identitet. Habiba vil lede oss gjennom dagen med stø hånd, og fortelle oss i løpet av dagen mer om hvordan nye fritidsinteresser også legger grunnlag for å tenke nytt rundt regional utvikling, inkludering og næring i sitt foredrag - "En generasjon gamere"

PRAKTISK INFORMASJON

DATO:

Onsdag 12 Februar

Kl 09:30 til 13:30

Dørene åpner kl 09.00

ADRESSE:

Bergemoveien 29, 4886 Grimstad

Parkering på de ulike butikkene i området, og bak studioet.
Følg fakler / skilt til inngang som blir tydelig markert
DET BLIR SERVERT LUNCH. 
ARRANGEMENTER ER ÅPENT FOR ALLE
ARRANGEMENTET ER GRATIS
MEN: PÅMELDING FOR OVERSIKT (Bestilling av lunch, seter osv)
For praktiske spørsmål : send mail til ole@moltolox.com

ARRANGERT AV